W opolskiej jednostce odbyło się ćwiczenie specjalistyczne, które miało na celu sprawdzenie współdziałania funkcjonariuszy różnych służb mundurowych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa jednostki penitencjarnej.

W ćwiczeniach oprócz funkcjonariuszy Służby Więzienna wzięli udział również funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim oraz Komendy Powiatowej Policji Opolu Lubelskim.

Zgodnie z założoną koncepcją ćwiczenie dotyczyło:

  • najścia osób na jednostkę,
  • zneutralizowania awarii instalacji elektrycznej w remontowanym budynku, usunięcie jego zadymienia oraz ewakuacji osób znajdujących się w miejscu zagrożenia,
  • użycia ŚPB wobec osadzonego niestosującego się do wydawanych poleceń.

 

W trakcie szkolenia sprawdzono zachowanie funkcjonariuszy w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa jednostki, doskonalono współpracę pomiędzy poszczególnymi formacjami przeprowadzono ewakuację z zagrożonego budynku.

Po zakończeniu działań przyszedł czas na podsumowanie i analizę przeprowadzonych ćwiczeń. Obserwatorzy podjęte działania przez funkcjonariuszy ocenili wysoko, podkreślając profesjonalizm oraz zaangażowanie wszystkich uczestników ćwiczeń.

Scenariusz ćwiczeń  został w pełni zrealizowany a założone cele osiągnięte w całości.

 

opracowanie: ppor. Sylwia Smaga

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej