Dzięki wieloletniej współpracy pomiędzy Komendą Główną Policji a Centralnym Zarządem Służby Więziennej zaistniałą możliwość uczestnictwa przedstawiciela Służby Więziennej w międzynarodowym szkoleniu „Radicalisation” organizowanym przez Agencję Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania CEPOL. Po długim procesie rekrutacji do udziału został zakwalifikowany funkcjonariusz Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim kpt. Tomasz Korczyński- straszy psycholog Działu Penitencjarnego jako jedyny przedstawiciel z Polski. Powyższe jest niewątpliwym uznaniem wysokiego profesjonalizmu wszystkich funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Szkolenie odbyło się w dniach 23-26 września w Pradze. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele Policji w tym jednostek CT, Wywiadu, Wewnętrznych Służb Bezpieczeństwa, Straży Granicznej z 17 krajów UE, Gruzji oraz Turcji. Celem szkolenia było nabycie wiedzy w zakresie form, objawów oraz dróg możliwego zradykalizowania się jednostki nie tylko w warunkach wolnościowych, ale również w zakładach karnych. Przekazana również została wiedza w zakresie identyfikacji wyzwań oraz dylematów z którymi będą musiały się zmagać osoby pracujące w obszarze przeciwdziałania radykalizmowi i terroryzmowi. Szkolenia było również okolicznością umożliwiającą nawiązanie bardzo cennej wymiany doświadczeń, szczególnie w zakresie przeciwdziałania radykalizacji oraz zapoznania się z narzędziami stosowanymi przez agencje UE oraz EUROPOL jak i Policję czy Służbę Więzienną Republiki Czeskiej w zakresie profilaktyki i zwalczania terroryzmu i radykalizacji.

 

opr. kpt. Tomasz Korczyński

starszy psycholog Działu Penitencjarnego

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej