W naszym CKU rozpoczął się kolejny rok szkolny. Również nasze inne szkolne zamierzenia stały się dziś faktem. W Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza uruchomiono dwie klasy o profilu mundurowym.

O tym, co w naszym Centrum Kształcenie Ustawicznego

2 września 2019 roku osadzeni z jednostki penitencjarnej w Opolu Lubelskim rozpoczęli zajęcia lekcyjne. W roku szkolnym 2019/2020 osadzeni będą uczyli się w siedmiu oddziałach szkolnych. W sumie ponad 140 słuchaczy będzie kształciło się w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w branży budowlanej oraz w zawodach usługowych- krawiec i kucharz. W pierwszym dniu nauki słuchacze spotkali się z opiekunami klas. Zostały przypomniane dokumenty regulujące pracę szkoły oraz podano plan zajęć szkolnych. W imieniu kadry nauczycielskiej pogratulowałam nowoprzyjętym  słuchaczom zakwalifikowania się do szkoły oraz życzyłam wytrwałości, owocnej pracy i wysokich wyników nauczania. W tym roku szkolnym grono pedagogiczne powiększyło się o dwóch nowych nauczycieli- mówi Pani Dyrektor mgr Beata Falińska.

 

Mamy również swój udział w utworzeniu w Opolu Lubelskim dwóch klas mundurowych

Pod koniec marca władze samorządowe, Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim oraz przedstawiciele lokalnych służb mundurowych podjęli działania w sprawie utworzenia pierwszej opolskiej klasy o profilu mundurowym. Oferta skierowana jest do uczniów, którzy oprócz kształcenia ogólnego, przewidzianego w programie liceum są zainteresowani poznaniem specyfiki tychże służb. Reprezentanci Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim promując przedsięwzięcie przed jego uruchomieniem wzięli udział w szeregu spotkań z młodzieżą większości okolicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych.     

Zachęcamy do wstąpienia w szeregi Służby Więziennej

Dyrektor Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim mjr Cyprian Bas, jako jeden z najważniejszych partnerów tego przedsięwzięcia, podczas uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 podpisał porozumienie, osobiście firmując wartość tej inicjatywy.

Życzymy sobie by jak największa liczba uczniów  stała się w przyszości  naszymi koleżankami i kolegami w służbie.

tekst: kpt. Łukasz Pruchniak

zdjęcia: Krzysztof Ryczek, Łukasz Pruchniak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej