W dniu 1 września 2022 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Opolu Lubelskim naukę rozpoczęło 157 uczniów. Łącznie w szkole funkcjonuje 7 oddziałów.

W ramach Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  w dwóch klasach wiedzę zdobywać będzie 40 słuchaczy, natomiast w nauce zawodu w ramach kwalifikacyjnych kursach zawodowych kucharz, monter i krawiec uczęszczać do szkoły będzie 117 słuchaczy łącznie.  Nad właściwym przebiegiem procesu dydaktycznego czuwa kadra pedagogiczna licząca 16 nauczycieli, którzy oprócz wiedzy teoretycznej przekażą uczniom również wiedzę z zakresu praktycznej nauki zawodu.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej