W dniu 29 października 2023 r. grupa 7 osadzonych z tut. jednostki wraz z psychologiem i wychowawcą wzięła udział w uroczystym spotkaniu z okazji 13. rocznicy powstania Grupy Anonimowych Alkoholików „Nadzieja” w Puławach.

W naszej jednostce od wielu lat przyjaciele ze wspólnoty AA wspierają w drodze do uzyskania i utrzymania trzeźwości osadzonych. Wyrażamy wdzięczność, że kolejny raz zostaliśmy zaproszeni do uczestnictwa w tak ważnym wydarzeniu.

Wspólnota Anonimowych Alkoholików to grupa mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązywać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.

Podstawowym i najważniejszym ogniwem wspólnoty jest grupa AA. To tam, przede wszystkim, realizuje się program zdrowienia według Dwunastu Kroków AA i Dwunastu Tradycji AA. Na spotkaniach (mityngach) grup Anonimowych Alkoholików, każdy uczestnik mówi tylko o własnych doświadczeniach, poglądach i przeżyciach. Program AA zwany jest programem duchowym, ale jest to również program działania, program oparty na zachowaniu absolutnej abstynencji. Zakłada dążenie do trzeźwości poprzez dzielenie się doświadczeniem, siłą i nadzieją każdego przekazywaną sobie wzajemnie na spotkaniach grupy.

Podczas powyższego spotkania osadzeni mieli możliwość kontynuacji podjętej pracy nad posiadanym problemem alkoholowym. W trakcie spotkania miało miejsce jeszcze jedno ważne wydarzenie, jeden z uczestników obchodził rocznicę 27 lat trwania w trzeźwości.

W ramach dalszego niesienia posłania przekazał dla Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim literaturę wspierającą w trwaniu w postanowieniu abstynencji i budowaniu nowego życia na fundamencie trzeźwości. Ze swojej strony składamy gratulację i życzymy kolejnych lat trwania w trzeźwości.

 

opracowanie:

st. szer. Kinga Bartkowiak
ppor. Sylwia Smaga

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej