W ubiegły piątek uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim wraz z opiekunami odwiedzili Zakład Karny w Opolu Lubelskim. A wszystko to "W SŁUŻBIE OJCZYŹNIE".

Program pod nazwą „W SŁUŻBIE OJCZYŹNIE” ma na celu przede wszystkim edukację młodzieży z zakresie kształtowania postaw obywatelskich, patriotycznych ale przedewszytkim proobronnych realizowaną poprzez prowadzenie szkoleń strzeleckich. Do zajęć szkolenia strzeleckiego wykorzystuje się broń i amunicję szkolną, repliki broni strzeleckiej, trenażery strzeleckie oraz broń pneumatyczną pozostająącą na wyposażeniu danej jednostki organizacyjnej Służby Więziennej.

Podczas zajęć omówione zostały nastepujące zagadnienia:

- podstawy prawne związane z użyciem broni w strukturach Służby Więziennej,

-  zasady bezpiecznego posługiwania się bronią,

-  budowa i  zasady działania Pistoletu P 99 Walther,

- przyjmowanie postaw strzeleckich,

- czynności do wykonania przed i po oddaniu strzału, ze szczególnym uwzględnieniem wydawanych na strzelnicy komend,

- oraz zgrywanie przyrządów celowniczych.

Nowelizacja ustawy o Służbie Więziennej pozwoliła funkcjonariuszom Służby Więziennej na kształcenie młodzieży w wymienionym wyżej zakresie wykorzystując do tego fachową wiedzę i profesjonalne przygotowanie więzienników oraz posiadane przez nich zaplecze techniczne. W Programie mogą wziąć udział szkoły ponadpodstawowe oraz organizacje pozarządowe, członkami których są uczniowie szkół ponadpodstawowych, w szczególności organizacje harcerskie i związki strzeleckie. Prowadzącymi w ramach Programu są funkcjonariusze Służby Więziennej, którzy ukończyli kurs specjalistyczny dla kierowników działu ochrony lub posiadają uprawnienia instruktora strzelectwa.

 

Podczas zajęć poza aspektami czysto strzeleckimi młodzież miała okazję poznać strukturę naszej formacji niejako "od środka". Prezentacji środków ochrony osobistej oraz środków przymusu bezpośredniego towarzyszyło omawianie procesu rekrutacji do służby, tego że Służba Więzienna to poza niezwykle istostnym działem ochrony także inne piony służby. Zajęcia cieszyły sie sporym zainteresowaniem młodzieży. 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej