14 kwietnia w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim Dyrektor Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim ppłk Cyprian Bas przekazał na ręce Burmistrza Opola Lubelskiego Sławomir Plisa sprzęt składający się na kompleksowy system łączności bezprzewodowej.

Bardzo się cieszę, że ten profesjonalny i niezawodny sprzęt pozostanie w naszej gminie i pośrednio wciąż będzie służył ochronie życia i zdrowia naszych mieszkańców. Samodzielnie gmina nie byłaby w stanie doposażyć naszych jednostek OSP w tego typu urządzenia, a dzięki doskonałej współpracy i decyzji pana dyrektora Cyprian Basa, trafi on do naszych strażaków i posłuży jeszcze długi czas, za co serdecznie panu dyrektorowi dziękuję – mówił podczas uroczystości Burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis.

Sprzęt docelowo trafi teraz do wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Opole Lubelskie i służyć będzie poprawie warunków komunikacji osób zaangażowanych w akcje ratowniczo-gaśnicze. Profesjonalny sprzęt marki Motorola został przekazany gminie nieodpłatnie jako zbędny składnik majątku ruchomego z uwagi na wymianę systemu łączności w Zakładzie Karnym na nowy - cyfrowy. Po przejściu odpowiedniego serwisu i przestrojeniu doposaży gminne jednostki OSP i posłuży do realizacji ich celów przez wiele lat.

W skład przekazanego sprzętu weszło 48 przenośnych radiotelefonów Motorola, 5 przewoźnych radiotelefonów Motorola, urządzenie dyspozytorskie, ładowarki akumulatorowe jednostanowiskowe i wielostanowiskowe, 20 zestawów podhełmowych, 30 mikrofonogłośników, 7 głośników zewnętrznych, 2 anteny przewoźne oraz 81 akumulatorów do radiotelefonu.

#resortsprawiedliwościpomaga

tekst i zdjęcia :
Krzysztof Ryczek
inspektor ds. informacji
Gmina Opole Lubelskie

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej