15 kwietnia ppłk Krzysztof Stefanowski- Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie przedstawił kadrze Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim nowego kierownika jednostki. Jest nim mjr Cyprian Bas.

Nowy dyrektor mjr Cyprian Bas służbę rozpoczął z dniem 1 marca 2004 r. Legitymuje się wykształceniem wyższym magisterskim z zakresu pedagogiki. Ukończył ponadto studia podyplomowe z zakresu administracji. Szkołę oficerską SW ukończył w 2006 r. W Biurze Penitencjarnym Centralnego Zarządu Służby Więziennej służbę pełnił od 1 grudnia 2007 r.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej