Zgodnie z  podpisanym porozumieniem, funkcjonariusze przekazali Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Puławach wykonane przez osadzonych maty węchowe, jak również koce oraz karmę zakupioną za zebrane pieniądze wśród funkcjonariuszy i pracowników Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim.

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt zapewnia miejsce dla około 100 psów oraz około 30 kotów. Na terenie schroniska znajdują się boksy dla psów przebywających na kwarantannie oraz boksy dla psów, które są w pełni przygotowane do adopcji. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Puławach stara się znaleźć kochające rodziny dla swoich podopiecznych.

 

Tekst i zdjęcia:

por. Joanna Orłowska- Cieszko

por. Patrycja Kłudka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej