W dniu 14 kwietnia 2022 roku podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Zakładem Karnym w Opolu Lubelskim a Nadleśnictwem w Puławach.

W wydarzeniu uczestniczyli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Jan Kanthak, Wicewojewoda Lubelski Bolesław Gzik, Nadleśniczy Nadleśnictwa Puławy Jerzy Bosiak, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie ppłk Cyprian Bas oraz Dyrektor Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim ppłk Paweł Łyś.

Najistotniejszym elementem podpisanego porozumienia jest współpraca w zakresie podejmowania wspólnych działań edukacyjnych oraz resocjalizacyjnych wobec skazanych, w szczególności tych znajdujących się w obszarze edukacji przyrodniczo-leśnej, propagowaniu postaw proekologicznych oraz sprzyjaniu społecznej readaptacji skazanych. Dla Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim jest to rozszerzenie współpracy z nadleśnictwami. W październiku 2021 roku jednostka podpisała bowiem porozumienie o współpracy z Nadleśnictwem w Kraśniku.

Zawarcie porozumienia z nadleśnictwem będzie następstwem podpisanego przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Kitlińskiego i p.o. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Pana Józefa Kubicę dokumentu o współpracy w zakresie zatrudniania więźniów i prowadzenia oddziaływań w zakresie readaptacji społecznej skazanych.

Dla Służby Więziennej współpraca z Lasami Państwowymi, jest kontynuacją konsekwentnie realizowanego programu „Praca dla więźniów” zainicjowanego w 2016 roku przez wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego.

 

opracowanie i zdjęcia: mł. chor. Katarzyna Traczuk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej