Po długiej przerwie wymuszonej sytuacją epidemiologiczną w kraju odbyło się spotkanie integracyjne rodzin. Dwugodzinne spotkanie zrealizowane w formie pikniku przy sprzyjającej aurze odbyło się na terenie opolskiej jednostki penitencjarnej i było zwieńczeniem realizowanego programu resocjalizacji z zakresu integracji rodzin pt. TATO.

Osadzeni w trakcie trwania programu  uczyli się jak prawidłowo utrzymywać i pielęgnować relacje rodzinne. Najważniejszymi celami programu było rozwinięcie umiejętności społecznych w zakresie realizowania ról społecznych, a także zwiększenie w środowisku osadzonych poziomu wiedzy
o potrzebie właściwej komunikacji z członkami rodziny zwłaszcza z dziećmi.

Ponadto w trakcie trwania zajęć warsztatowych uczestnicy mieli możliwość wykonania własnoręcznych prezentów, które zostały przekazane bliskim podczas pikniku.

 

Tradycją już stało się, iż podczas spotkań integracyjnych wspólną zabawę uświetnia obecność Wolontariuszy z programu ELEUTHERIA. Dzięki ich zdolnościom dzieci mogły skorzystać
z malowania twarzy, wykonywać ogromne bańki mydlane czy brać udział w grach i zabawach zespołowych.

Dzięki środkom finansowym przekazanym przez zarząd Funduszu Samopomocy Skazanych uczestnicy mogli skorzystać ze słodkiego poczęstunku i napoi.

Uczestnicy spotkania na jego zakończenie podkreślali, że już czekają na kolejne tego typu wydarzenie.

 

opracowanie / zdjęcia: ppor. Sylwia Smaga

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej