czyli o tym jak w procesie prowadzonych oddziaływań resocjalizacyjnych przekazywać wartości uniwersalne i ponadczasowe, bo patriotyzm to przecież nie tylko edukacja historyczna.

W jednostkach penitencjarnych względem osób odbywających kary pozbawienia wolności nieustannie podejmowane są różnego rodzaju oddziaływania mające pomóc im w rozumieniu tego dlaczego popełniły przestępstwa i znalazły się w izolacji. W trakcie codziennej służby funkcjonariusze działu penitencjarnego, czyli wychowawcy i psychologowie podejmują szereg oddziaływań mających korygować błędne postawy w oparciu o dostępne metody i środki.

Zakład Karny w Opolu Lubelskim od wielu lat kładzie nacisk na te elementy oddziaływań resocjalizacyjnych, które poruszają kwestie związane z patriotyzmem, kształtowaniem postaw obywatelskich, edukacją historyczną zarówno w obszarze historii Polski, ale także historii lokalnej.Rozbudzanie postaw patriotycznych przygotowuje do życia w społeczeństwie, wpływa na kształtowanie więzi z krajem oraz poczucia tożsamości narodowej. Dzięki przybliżaniu uczestnikom podczas takich spotkań czy warsztatów losów bohaterów narodowych kształtujemy także ich moralność, system wartości, ukazujemy wyjątkowość i bohaterskość nawet małych czynów, które zmieniały losy naszego narodu.

Udział w konkursach historycznych, emitowanie przygotowywanych przez osadzonych pogadanek tematycznych, projekt Kartka dla Powstańca, stworzony na murze jednostki mural czy wszelkie działania realizowane także poza terenem jednostki mają wspólny mianownik- moja ojczyzna, bo jak pisał Cyprian Kamil Norwid „...Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek…” 

 

Aktualnie dzięki uprzejmości lubelskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej od kilku dni osadzeni pod nadzorem funkcjonariuszy mają możliwość obejrzenia wystawy tematycznej dotyczącej wydarzeń związanych z wrześniem 1939 roku. Plansze zostały usytuowane w centralnym miejscu jednostki w kompleksie kulturalno-oświatowym.

W ramach współpracy jednostki z Urzędem Miejskim w Opolu Lubelskim grupa osadzonych w ramach zajęć kulturalno-oświatowych realizowanych poza terenem jednostki pod opieką wychowawców uporządkowała znajdujące się na terenie cmentarza parafialnego i komunalnego mogiły m.in. Powstańców Styczniowych poległych w bitwie pod Chruśliną, żołnierzy Armii Krajowej i Armii Ludowej czy żołnierzy oraz partyzantów poległych w czasie II wojny światowej. Dla wielu z nich była to pierwsza od dawana prawdziwa, namacalna lekcja patriotyzmu. tu historia miała konkretne nazwiska, konkretne tablice. 

O takich miejscach i o takich ludziach należy pamiętać.

O tym co zrobili dla Nas i dla Naszej wolnej Polski.

 

 

opracowanie: Rzecznik Prasowy

zdjecia: chor. Przemysław Czuchryta

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej