"Przyjdź Duchu święty ja pragnę o to dziś błagam Cię......" - słowami pieśni do Ducha świętego w dniu 29.10.2019 r, w kaplicy pw: św. Maksymiliana Kolbe w Zakładzie Karnym, odbyła się uroczystość Sakramentu Bierzmowania, podczas której 9 osadzonych otrzymało Dary Ducha świętego z rąk J. E. Ks. Bp Józefa Wróbla, Biskupa pomocniczego Archidiecezji Lubelskiej.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili również: Ks. kan. Krzysztof Kozak, proboszcz opolskiej parafii, w imieniu Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie kpt.  Krzysztof Zarzycki , Pani Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego mgr Beata Falińska, oraz Dyrektor Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim mjr Cyprian Bas wraz z kierownikami i wychowawcami działu penitencjarnego. W uroczystości wzięły udział również osoby bliskie przyjmujących Sakrament Bierzmowania, którzy wystąpili w roli świadków tego sakramentu.
Już po raz trzeci Duch święty był przyzywany w kaplicy więziennej od początku powstania jednostki, aby ci, którzy chcą otrzymać Sakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej w pełni mogli rozwijać Jego Dary i zmieniać swoje życie zgodnie z bożym zamysłem..

 

tekst: ks. Marcin Pawelczak

zdjęcia: por. Beata Fronczek

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej