W dniu 16 marca 2023 roku w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim, odbyła się roczna odprawa kierownictwa jednostki penitencjarnej, której gospodarzem był mjr Piotr Kozłowski Dyrektor Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim. W odprawie udział wziął Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie, płk Cyprian Bas.

Odprawa miała na celu podsumowanie działań podjętych w roku 2022 oraz przedstawienie planów na bieżący rok. Kierownicy poszczególnych działów i komórek organizacyjnych wraz z panią Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego omówili realizację stawianych przed nimi zadań, założeń, jak również osiągniętych celów i sukcesów.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie, płk Cyprian Bas podziękował zebranej kadrze za jej oddanie, sumienność i profesjonalizm podczas realizacji codziennych obowiązków. Szczególną uwagę poświęcono takim aspektom jak bezpieczeństwo jednostki, realizacja programu „Praca dla więźniów”, a także zmiany wynikające z nowelizacji szeregu aktów prawnych wpływających na funkcjonowanie m.in. systemu odbywanie kary w ramach dozoru elektronicznego. Ten rok to dla naszej jednostki także wyzwanie związane z budową nowego pawilonu penitencjarnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

 

 

opracował: Rzecznik Prasowy

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej