W dniu 15 października 2019 roku Dyrektor Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim mjr Cyprian Bas podpisał umowę o odpłatne zatrudnienie osadzonych z Przedstawicielem Zarządu Spółki „Geomax” Misztal – Stateczny Spółka Jawna.

Firma „Geomax” jest jednym z najstarszym i najbardziej cenionym polskim producentem słodyczy - krówek. Tradycja wyrobu krówek w Opolu Lubelskim sięga początku lat 50-tych ubiegłego wieku. Jest to kolejny partner zakładu w dziedzinie resocjalizacyjnego oddziaływania na skazanych oraz umożliwiania osiągnięcia właściwych efektów ekonomicznych i korzyści społecznych. Praca skazanych wykonywana na rzecz społeczności lokalnej oraz integracja z nią jest niezwykle cennym elementem w procesie resocjalizacji traktowana jest jako kluczowy czynnik przeciwdziałający wykluczeniu społecznemu.

tekst: ppor. Joanna Orłowska- Cieszko

zdjęcia: kpt. Łukasz Pruchniak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej