"Zatęsknić za człowiekiem"- pod tym tytułem ukazała się publikacja wydana w ramach organizowanego w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim konkursie, zawierająca wybrane prace skazanych, którzy wzięli w nim udział. Za redakcję wydawnictwa odpowiedzialna jest dr Maria Niełaczna z Uniwersytetu Warszawskiego, od kilku lat zaangażowana w projekty edukacyjne realizowane w opolskiej jednostce.

Celem konkursu jest przede wszystkim popularyzacja twórczości osób pozbawionych wolności oraz aktywizacja ich do aktywnego udziału w życiu społecznym poprzez dzielenie się swoimi przeżyciami za pośrednictwem tekstu literackiego. Autorzy prac często piszą o sobie i o swoim życiu traktując tekst jako sposób przepracowania swoich tragedii i przemyśleń. Wiele prac można traktować jako osobisty manifest, formę oczyszczenia, uwolnienia się od dramatów, których byli świadkami lub sprawcami. W każdej nadesłanej historii, wyczuwa się potrzebę kontaktu z drugim człowiekiem,  potrzebę wyznania przeżywanych, często przez lata skrywanych emocji, zadośćuczynienia za wyrządzone krzywdy, wyznania swoich grzechów i wybaczenia. Człowiek i tęsknota za nim wysuwa się na pierwszy plan, stąd tytuł tegorocznej edycji konkursu. Wiara w ludzi oraz przekonanie o potrzebie zauważenia drugiego człowieka, przekonuje organizatorów o tym, iż opolski Negatyw to wartościowa inicjatywa o ogromnym potencjale.

Jestem człowiekiem...  każdego dnia po wyjściu będę bardziej kochać ludzi (...) i wybaczę tym, którzy wyrządzili mi krzywdę w życiu

 


Tekst i zdjęcia: por. Beata Fronczek
 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej