W dniu 15 grudnia br. w tutejszej jednostce podczas uroczystego finału zostały ogłoszone wyniki II Ogólnopolskiego Przeglądu Więziennych Form Dziennikarskich Negatyw 2017. Uroczystość uświetnili muzycy Fundacji Cultura Animi dając niezwykły koncert fortepianowy z udziałem uzdolnionego młodego pianisty Bartłomieja Baranowskiego.

    Tegoroczna edycja Przeglądu była dla nas kolejnym emocjonującym wydarzeniem i niełatwym zadaniem dla jury konkursu. Nadesłanych zostało wiele prac,  interesujących nie tylko pod względem języka, ale także wybranej  tematyki. Niektóre z nich wprawiały w zachwyt nad umiejętnością spostrzegania otaczającego świata, bystrością i dojrzałością autorów,  inne zaskakiwały lub wprawiały w zadumę nad losem bohaterów opowiadanych historii.  W każdym nadesłanym tekście był wers, zdanie lub słowo, które porusza wyobraźnię, uczucia i myśli. Dowodzi to realnego optymizmu, że nie ma lepszych czy gorszych tekstów. W zamian są te, które w różny sposób poruszają i budzą to, co jest w nas ludzkie, czytamy we wstępie napisanym przez Panią dr Marię Niełaczną ( Uniwersytet Warszawski), zaangażowanej w organizację tego niezwykłego przedsięwzięcia, który otwiera wydany z tej okazji zbiór prac pt. Mam pewność . Uroczystego charakteru piątkowemu wydarzeniu dodał koncert muzyki klasycznej  w wykonaniu artystów z zaprzyjaźnionej Fundacji Cultura Animi, którzy dzięki wsparciu i otwartości pana Piotra Paprockiego z Zarządu Fundacji, współfinansującej także wydaną publikację  Mam pewność, mogli ponownie zagrać dla opolskiej publiczności.

    Dziękujemy wszystkim za włożony wysiłek i wiarę podczas realizacji tego niecodziennego wydarzenia zajmującego ważne miejsce w ramach prowadzonej w tutejszej jednostce działalności kulturalno-oświatowej.

 

Wyniki II edycji  Ogólnopolskiego Przeglądu Więziennych Form Dziennikarskich
Negatyw 2017


III miejsce (ex aequo)
Paweł B. Areszt Śledczy w Lublinie
Paweł B. Areszt Śledczy w Hajnówce

II miejsce
Grzegorz L. Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu

I miejsce
Karol K. Zakład karny Nr 1 we Wrocławiu


Dziękujemy uczestnikom za zainteresowanie naszym konkursem
i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach Przeglądu.

 

tekst i zdjęcia: por. Beata Fronczek

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej