Zakład Karny w Opolu Lubelskim już po raz kolejny przystąpił do OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI HONOROWEGO ODDAWANIA KRWI SŁUŻB MUNDUROWYCH. organizowanej dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej pod hasłem: „NASZA KREW – NASZA OJCZYZNA”.

W dniu 14 grudnia br. 8 funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim oddało honorowo krew podczas akcji zorganizowanej we współpracy z KP PSP w Opolu Lubelskim.    

Sczytna idea akcji

Akcja organizowana jest dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej pod hasłem: „NASZA KREW – NASZA OJCZYZNA”. W bieżącym roku akcje cząstkowe miały miejsce w okresie od 23 października do 15 grudnia. Akcja „NASZA KREW – NASZA OJCZYZNA” jest to cykl przedsięwzięć podejmowanych przez krwiodawców  i Kluby Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w poszczególnych jednostkach organizacyjnych  i ośrodkach szkoleniowych służb mundurowych, a także urzędów państwowych i organizacji biorących udział w akcji. W przedsięwzięciu tym wzięli dotychczas udział m. in. funkcjonariusze i pracownicy Straży Granicznej, Służby Więziennej, Policji, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej. Patronat honorowy nad akcją objęli Minister Spraw Wewnętrznych, Minister Sprawiedliwości, Minister Zdrowia  i Polski Czerwony Krzyż.

Celem akcji jest pomoc w ratowaniu życia ludzkiego poprzez łagodzenie deficytu krwi w placówkach leczniczych i bankach krwi, popularyzacja honorowego krwiodawstwa i dawstwa szpiku kostnego, a także wzmocnienie pozytywnego wizerunku funkcjonariusza, jako osoby kojarzonej z niesieniem pomocy.

W czasie trwania tegorocznej akcji „Nasza krew – Nasza Ojczyzna” 13 funkcjonariuszy z naszej jednostki  oddało w sumie 5 850 ml krwi.

opracowanie: mł. chor.  Monika Karabela,

zdjęcia: por. Ewa Jurak.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej