Sierż. Paweł Oroń to nasz serdeczny kolega w służbie. Swoim życiowym doświadczeniem byłby w stanie wypełnić niejeden ciekawy życiorys.

Paweł na co dzień pełni służbę w dziale ochrony od roku 2009. Obecnie  na stanowisku starszego strażnika. Niezmiennie w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim. Wstąpienie w szeregi Służby Więziennej nie jest jego debiutem w służbie w formacji mundurowej. Paweł służył w 6. Brygadzie Powietrznodesantowej im. gen. Stanisława Sosabowskiego uzyskując tytuł skoczka spadochronowego, oddając w sumie 25 skoków. W latach 2003- 2004 uczestniczył w misji ONZ UNIFIL w Libanie w strefie działań wojennych.

Powodem złożenia przez Dyrektora Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim ppłk. Cypriana Bas osobistych gratulacji jest fakt uznania Pawła za Zasłużonego Honorowego Dawcę Krwi i wyróżnienia odznaką Ministra Zdrowia „Zasłużony dla Narodu”,oraz odznaczenia Brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Paweł zasłużył sobie na to oddając przeszło 40 litrów krwi.

O oto co sam Paweł ma na ten temat do powiedzenia: „Oddaję krew od 18 roku życia. Zdecydowałem się na to, ponieważ chcę bezinteresownie  pomagać innym ludziom, może nawet przyczynić się do uratowania komuś życia. Krwi nie da się wyprodukować oraz magazynować przez długi czas. Trzeba ją więc oddawać na bieżąco. Jestem również zarejestrowany w bazie dawców szpiku kostnego”

Paweł długo wzbraniał się przez możliwością powstania powyższej publikacji, co niewątpliwie świadczy o jego wielkiej skromności. Czujemy się jednak w obowiązku dzielenia się dumą pełnienia służby obok tak zasłużonych osób.

tekst: kpt. Łukasz Pruchniak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej