Wzorem lat ubiegłych Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim włączyło się do akcji Narodowego Czytania 2023. W tym roku grono pedagogiczne CKU i osadzeni czytali „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.

Wspólne czytanie, które przygotowały nauczycielki Agnieszka Nieoczym i Bożena Kowalska-Dudek odbyło się w budynku CKU. Przybyłych powitała Pani Dyrektor CKU mgr Aneta Klucznik ,następnie pani Bożena odczytała okazjonalny list  Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który w  specjalnym liście odnosząc się do dzieła i projektu Narodowego Czytania napisał:

- To książka nastrojowa, napisana barwnym językiem, a zarazem donośna i sugestywna w swoim patriotycznym przesłaniu. Bo przecież jej autorka nie tylko maluje szeroką panoramę rodzinnych Kresów, nie tylko przybliża folklor i szlacheckie zwyczaje, ale bardzo wyraźnie przywołuje też historię Rzeczypospolitej, a poprzez tematykę Powstania Styczniowego, którego 160-lecie obchodzimy w tym roku, doskonale oddaje przeżycia, emocje i dylematy ówczesnych Polaków (...) Chciałbym, aby tegoroczna lektura pogłębiła też namysł nad tym, w jaki sposób współcześnie odczytujemy naszą historię i jak o niej pamiętamy. I żeby, zwłaszcza dzisiaj, w obliczu agresywnego, rosyjskiego imperializmu, odwołując się do powstańczego czynu, powieść Orzeszkowej jeszcze bardziej umocniła przekonanie o podstawowym prawie każdego narodu do własnej wolności i suwerenności. Niech więc nasze wspólne czytanie „Nad Niemnem”, oprócz przyjemności, której z pewnością dostarczy, przyniesie także wiele pożytku.

Następnie wysłuchaliśmy fragmentów książki Nad Niemnem czytanych przez panią Dyrektor, nauczycieli oraz osadzonych z klas 1a i 3a LO – Michała B., Dawida M., Olgierda Sz., Kamila M., Damiana W., Krystiana Sz.

Czytanie książek sprzyja rozwojowi zainteresowań, a odpowiedni ich dobór pozwala przeciwdziałać niechcianym stanom psychicznym, np. lękom, poczuciu samotności, agresji, nudzie czy poczuciu niskiej wartości. Kontakt z książką wpływa na kształtowanie pożądanych postaw społecznych, uczy myślenia, rozwija wyobraźnię oraz wyrabia cierpliwość. Dlatego zachęcanie osadzonych do lektury różnorodnych utworów to nieodłączny składnik procesu resocjalizacji osób pozbawionych wolności.

 

opracowanie: CKU

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej