Już po raz drugi grupa funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim uczestniczyła w warsztatach edukacyjnych zorganizowanych przez Państwowe Muzeum na Majdanku w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

Pamiętajmy...

27 stycznia został ustanowiony Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu przez Zgromadzenie Ogólne ONZ i ma na celu uczczenie pamięci ofiar pochodzenia żydowskiego, pomordowanych w czasie II wojny światowej przez nazistowskie Niemcy. Data nawiązuje do rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau w 1945 roku. Do obchodów tego dnia po raz kolejny dołączyło także Państwowe Muzeum na Majdanku oferując szereg wydarzeń umożliwiających zwiedzanie terenu obozu oraz poznanie historii dotyczących losów Żydów na Majdanku, z których skorzystali także funkcjonariusze opolskiej jednostki.

Historia magistra vitae est

Podczas jednodniowych warsztatów historycznych, prowadzonych przez Panią Jolantę Laskowska Kierownika Działu Edukacji PMM, funkcjonariusze Służby Więziennej mogli zapoznać się z historią i funkcjonowaniem obozu koncentracyjnego na Majdanku oraz zobaczyć nowoczesną ekspozycję historyczną "Więźniowie Majdanka" usytuowaną w dawnym warsztacie szewskim w baraku nr 62, zawierających wiele oryginalnych eksponatów i dokumentów dotyczących byłych więźniów i ofiar obozu, z których większość stanowiła społeczność żydowska. Poznanie historii obozu poprzez relacje światków, przywołanych w ramach ekspozycji, a także możliwość zastanowienia się nad losami tych, którzy przeżyli gehennę Majdanka było dla wszystkich uczestników warsztatów wartościowym przeżyciem.

Nowatorski sposób kształcenia funckjonariuszy

Głównym celem działań edukacyjnych podejmowanych we współpracy z Państwowym Muzeum na Majdanku jest podnoszenie świadomości historycznej społeczeństwa poprzez pielęgnowanie pamięci i rozwijanie wiedzy o okupacji niemieckiej na Lubelszczyźnie. Dzięki temu możliwe jest podejmowanie ciekawych inicjatyw kulturalno-oświatowych na terenie zakładu karnego dostępnych zarówno dla osadzonych odbywających tu karę, jak i dla osób odwiedzających naszą jednostkę, np. uczniów lokalnych szkół. jednym z ważnych elementów tego przedsięwzięcia jest także edukacja kadry penitencjarnej, w szczególności wychowawców tutejszej jednostki, którzy swoją wiedzę i zdobyte podczas warsztatów umiejętności wykorzystuje podczas prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w ramach pełnionych obowiązków.


tekst: na podstawie informacji ze strony internetowej Państwowego Muzeum na Majdanku, por. Beata Fronczek

zdjęcia: archiwum Państwowego Muzeum na Majdanku

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej