W dniu 4 maja 2023 roku punktualnie o godzinie 9.00 absolwenci Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim rozpoczęli zmagania z egzaminami maturalnymi. Pierwszymi przedmiotami były język polski, język angielski i matematyka. W kolejnych dniach maturzyści zmierzą się z pozostałymi wybranymi przez siebie przedmiotami.  

Edukacja to jedna z form prowadzonych przez kadrę oddzialywań resocjalizacyjnych. Czas spędzony w izolacji penitencjarnej nie musi,a nawet nie powinien być czasem straconym. W funkcjonującym w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim Centrum Kształcenia Ustawiczenego osoby odbywające kary pozbawienia wolności mogą zdobyć wykształcenie nie tylko na poziomie szkoły średniej, ale także na poziomie ksztalcenia zawodowego podejmując naukę w kwalifikacyjnych kursach zawodowych. 
         

                                                          Za tegorocznych maturzystów trzymamy kciuki.

                                                          Powodzenia!

 

 

opracowanie:CKU

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej