Z dniem 23 stycznia 2023 roku Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński powołał na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim mjr. Piotra Kozłowskiego. Wręczenia aktu powołania na stanowisko dokonał ppłk Damian Frańczak Z-ca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie.

Mjr Piotr Kozłowski został przyjęty do służby 1 marca 2003 r. w Zakładzie Karnym w Zamościu, gdzie zdobywał wiedzę i doświadczenie w dziale penitencjarnym oraz ochrony. 21 maja 2020 r. objął stanowisko specjalisty w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Lublinie, gdzie odpowiadał za realizację zadań ochronnych. Szkołę Oficerską Służby Więziennej ukończył w 2004 r. W 2019 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

Podczas tej samej uroczystości żegnaliśmy odchodzącego na zaopatrzenie emerytalne dotychczasowego dyrektora Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim ppłk. Pawła Łysia. Swoją obecnością zaszczycili nas włodarze miasta p. Dariusz Piotrowski - Starosta Opolski, p. Pan Waldemar Gogół  Zastępca Burmistrza Miasta Opole Lubelskie, nadkom.  Leszek Wierzejski - Komendant Powiatowy Policji w Opolu Lubelskim, st. bryg.  Sławomir Kowalczyk - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  w Opolu Lubelskim, st. bryg.  Zbigniew Zielonka Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim oraz dyrektorzy jednostek penitencjarnych podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Lublinie

 

Ppłk Paweł Łyś wstąpił w szeregi Służby Więziennej 1 września 1999 r. Służbę rozpoczynał jako młodszy wychowawca w dziale penitencjarnym Zakładu Karnego w Zamościu, następnie pełnił służbę w dziale ochrony służbę jako starszy inspektor, a następnie jako zastępca kierownika. 1 lipca 2017 r. stanął na czele kierownictwa działu ochrony zamojskiej jednostki. 8 maja 2018 r. objął stanowisko specjalisty w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Lublinie. Trzy lata później 22 marca 2021 r. został Zastępcą Dyrektora Aresztu Śledczego w Lublinie. Do opolskiej jednostki trafił rok później - 7 marca 2022r- zostając Dyrektorem Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim.  Dwukrotnie odznaczony - w 2008 r. otrzymał brązową, a w 2018 r. srebrną odznakę za zasługi w pracy penitencjarnej.

„W związku z odejściem na zaopatrzenie emerytalne pragniemy podziękować za wieloletnią, wzorową służbę. Dziękujemy za codzienny trud ponoszony ku naprawie drugiego człowieka, za poświęcenie, zaangażowanie i dyspozycyjność.

Dziękujemy także za kształtowanie pozytywnego wizerunku Służby Więziennej w środowisku lokalnym. Mamy świadomość tego, że z szeregów Służby Więziennej odchodzi postać wyrazista i trudna do zastąpienia. Życzymy zdrowia, wszelkiej pomyślności i spełnienia dalszych planów życiowych. Jesteśmy przekonani, ze spożytkuje Pan swoje umiejętności i talenty w nowych dziedzinach, a wolny czas wykorzysta do realizacji wielu życiowych pasji”.

 

 

tekst i zdjęcia: Zespół Prasowy

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej