Dyrektor Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim podpisał kolejne dwa porozumienia z Powiatem Kraśnickim oraz Miastem Opole Lubelskie.

Dyrektor Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim ppłk Paweł Łyś w dniu 9 czerwca 2022 roku zawarł porozumienie o współpracy ze Starostwem Kraśnickim reprezentowanym przez Starostę Pana Andrzeja Rollę oraz Wicestarostę Pana Pawła Kudrela. Głównym przedmiotem porozumienia jest nawiązanie współpracy w obszarze dydaktyczno - wychowawczym oraz promocyjno - rekreacyjnym.

W ramach porozumienia Zakład Karny w Opolu Lubelskiem udzieli pomocy w zdobyciu wiedzy w zakresie organizacji ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego młodzieży szkolnej uczęszczającej do Zespołu Szkół nr 1 w Kraśniku, Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku oraz Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku. Ponadto oba podmioty będą współpracować w ramach organizacji wspólnych przedsięwzięć kulturalno - oświatowych i sportowo - rekreacyjnych.

Tego samego dnia podpisano drugie porozumienie, tym razem z Burmistrzem Opola Lubelskiego - Panem Sławomirem Plisem oraz z Dyrektorem Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim Panią Eweliną Szkutnicką. 

Partnerzy porozumień zadeklarowali wolę wzmacniania i wspierania przyjacielskich kontaktów, wzajemnej współpracy oraz podejmowanie wzajemnych działań edukacyjnych i resocjalizacyjnych, mających na celu maksymalizowanie poziomu efektywności oddziaływań penitencjarnych.

opracowanie: ppor. Patrycja Kłudka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej