W ramach realizacji kampanii społecznej „Bezpieczni w służbie i w pracy” w wyniku współpracy pomiędzy Zakładem Karnym w Opolu Lubelskim a instytucjami związanymi z pomocą społeczną z powiatów opolskiego oraz puławskiego w dniach 14 oraz  15 grudnia 2017 roku odbyły się dwa szkolenia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach.

Nasze działania

Całość materiału została podzielona na dwie części. W pierwszej kpt. Tomasz Korczyński starszy psycholog Działu Penitencjarnego przeprowadził szkolenie warsztatowe w zakresie umiejętności rozładowywania napięć i stresu wynikającego z kontaktu z agresywnym oraz roszczeniowym podopiecznym oraz sposobów prowadzenie rozmów i zachowania się w sytuacji zetknięcia się agresją ze strony klienta.

W drugiej części funkcjonariusze działu ochrony sierż Łukasz Sak oraz sierż. Dariusz Mochol (uprzednio czynni funkcjonariusze GISW) w sposób praktyczny przedstawili techniki obrony przed agresją klienta mających miejsce w małych, wąskich pomieszczeniach, przy użyciu przedmiotów dostępnych w trakcie wykonywania pracy, np. w biurze oraz przeprowadzili wizytacje pomieszczeń pracowników pomocy społecznej celem wskazania zasad usytuowania biurka, komputera, wyposażenia biura, tak aby tworzyły bezpieczną przestrzeń dla pracownika, np. w przypadku nagłego ataku lub innego nieprzewidywalnego zachowania trudnego podopiecznego.

Kika słów o efektach

Łącznie szkoleniem zostało objętych 63 pracowników pomocy społecznej zarówno pracujących w terenie jak i pracowników administracji. Przeprowadzona ewaluacja szkolenia wykazała, że spełniło ono oczekiwania uczestników w zakresie poruszanej tematyki. Przydatność sprawi, że  pozyskana wiedza zostanie wykorzystana w pracy z petentami. Bardzo wysoko został oceniony profesjonalizm z jakim zostało ono przeprowadzone. Uczestnicy szkoleń wskazali również inne możliwe obszary, w którymi byliby zainteresowani podczas szkoleń m.in. tematyka pracy ze sprawcami przemocy w rodzinie oraz osobami przejawiającymi zaburzenia psychiczne. Powyższe może być zalążkiem dalszej długofalowej współpracy pomiędzy Zakładem Karnym a instytucjami pomocowymi.

 

tekst: kpt. Tomasz Korczyński

zdjęcia: kpt. Tomasz Korczyński oraz Zespół Komunikacji Medialnej i Promocji

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej