W dniach 18- 25 listopada odbył się II Tydzień Kryminologiczny realizowany przez Instytut Nauk Socjologicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.

Wydarzenie to honorowym patronatem objął również Dyrektor Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim. W ramach tej inocjatywy odbyło się szereg spotkań z praktykami mającymi na co dzień styczność z kryminologią oraz szeroko pojętą prewencją zachowań przestępczych. Zakład Karny w Opolu Lubelskim po raz kolejny miał przyjemność zaangażowania się w propagandowanie wiedzy na temat działalności Służby Więziennej wśród studentów takich kierunków jak kryminologia, praca socjalną oraz socjologia.

W dniach 18, 21 oraz 24 i 25 listopada Zakład Karny gościł zarówno nauczycieli akademickich jak i studentów w ramach wizyt studyjnych. W dniu 23 listopada delegacja funkcjonariuszy  z jednostki uczestniczyła w spotkaniu ze studentami na terenie Kampusu Akademickiego, co dało również możliwość podzielenia się doświadczeniem z pracy w taki specyficznym miejscu jak zakład karny. Ponadto major Tomasz Korczyński, straszy psycholog Działu Penitencjarnego, który jednocześnie jest studentem II roku Szkoły Doktorskiej, wygłosił referat pt „Od Alberta Fisha do Stanisława M. – Jak psychopaci wpływają na nasze życie?- którego celem było przedstawienie zagrożeń związanych z pracą z osadzonymi prezentującymi cechy osobowości psychopatycznej. W dniu 25 listopada odbyło się uroczyste zakończenie II Tygodnia Kryminologicznego, któremu przewodniczył Dyrektor Instytutu Nauk Socjologicznych KUL dr hab. Grzegorz Adamczyk, prof. KUL, Z-ca Dyrektora Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim ppłk. Dariusz Bochyński oraz koordynator kierunku kryminologia mgr Jan Gondek.

Realizowanie powyższych przedsięwzięć niewątpliwe przyczynia się do poszerzenie wiedzy społeczeństwa o trudzie codziennej pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej, ale również ma na celu promowanie naszej formacji. Z nadzieją oczekujemy również na zapowiadany przez koordynatora III Tydzień Kryminologicznych, który planowany jest na wiosnę 2023 roku.

 

oprac.: mjr Tomasz Korczyński, starszy psycholog Działu Penitencjarnego

zdjęcia: Rzecznik Prasowy

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej