czyli kilka słów o realizacji Ogólnopolskiego programu edukacyjnego Służby Więziennej związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży "W SŁUŻBIE PRAWU"

Służba Więzienna dla wielu osób to formacja jak dotąd nie do końca odkryta i poznana, niewątpliwie jednak stanowiąca istotny element bezpieczeństwa państwa. Ochrona społeczeństwa przed sprawcami różnego rodzaju przestępstw oraz prowadzenie oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób odbywających kary pozbawienia wolności to w zasadzie dwa nasze głównie zadania. W tym roku w oparciu o program profilaktyczny realizowany przez Służbę Więzienną, funkcjonariusze naszej formacji wychodzą do młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych, by edukować ich z obszaru zagadnień prawych, przestrzegać przed tym, że czasem jedna błędna, nieprzemyślana decyzja może spowodować, że ich życie ulegnie zmianie i znajdą się po drugiej stronie wysokiego muru.

Kto jak nie funkcjonariusz Służby Więziennej- oddziałowy, wychowawca czy psycholog w swojej codziennej służbie spotyka się wieloma autentycznymi historiami młodych ludzi, którzy musieli z dnia na dzień zamienić swoje radosne, czasem bardziej lub mniej lekkomyślne młodzieńcze życie na przytłaczającą, szarą więzienną rzeczywistość. Bo mimo tego, że aktualnie osadzeni w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności mają możliwość uzupełniania wykształcenia, zdobywania kwalifikacji zawodowych, podejmowania terapii czy zatrudnienia to zawsze czas spędzony poza wolnością pozostanie czasem utraconym.

Zajęcia prowadzone przez nas na terenie szkół, mają charakter edukacyjno-profilaktyczny. Z jednej strony pokazanie czym zajmuje się Służba Więzienna, jakie stawia się przed nami zadania, jak wymagająca, a jednocześnie pełna wyzwań i ciekawa bywa nasza służba, pozwoli przełamać pewne funkcjonujące w społeczeństwie stereotypy. Z drugiej strony podczas takich spotkań zwiększamy świadomości młodych ludzi w przedmiocie przestępczości, odpowiedzialności karnej, czy zagrożeń związanych z samą przestępczością w ogóle. Bo okazuje się, że wielu spośród uczniów nie ma odpowiedniej wiedzy w zakresie tego, za co i kiedy można już trafić do zakładu karnego czy aresztu śledczego. Dla uczniów szkól ponadpodstawowych tego typu zajęcia prowadzone były na terenie jednostki penitencjarnej gdzie po omówieniu kluczowych zagadnień teoria zostawała skonfrontowana z praktyką – młodzież przekraczała granice terenu ścisłego i mogła na własne oczy i na własnej skórze przekonać się jak naprawdę wygląda więzienie.

Ogromne zainteresowanie szkół, nie tylko tych, które już wcześniej współpracowały z Zakładem Karnym w Opolu Lubelskim, ale także wielu nowych pokazuje, że tego typu zajęcia, tego typu profilaktyką są potrzebne i jest na nie miejsce w programie zajęć szkolnych. Tylko od połowy lutego do końca maja program w „W SŁUZBIE PRAWU” został zrealizowany w 11 szkołach, a w zajęciach prowadzonych przez naszych funkcjonariuszy wzięło udział ponad pól tysiąca uczniów.

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej