W dniach 8-9.11.2017r. funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych przez Państwowe Muzeum na Majdanku w ramach porozumienia o współpracy z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Lublinie.

    Głównym celem działań edukacyjnych podejmowanych we współpracy z Państwowym Muzeum na Majdanku jest podnoszenie świadomości historycznej społeczeństwa poprzez pielęgnowanie pamięci i rozwijanie wiedzy o okupacji niemieckiej na Lubelszczyźnie. Warsztaty historyczne, w których uczestniczyli funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim są ważnym elementem działalności edukacyjnej naszej jednostki i kolejną inicjatywą zrealizowaną dzięki wsparciu PMM. Podczas dwóch dni warsztatów, prowadzonych przez Panią Jolantę Laskowska Kierownika Działu Edukacji PMM, funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej mogli zapoznać się z historią i funkcjonowaniem obozu koncentracyjnego na Majdanku podczas zwiedzania terenu Muzeum, a także wysłuchać wspomnień byłych więźniów obozu, których relacje zostały zarejestrowane w filmie "Świat za drutami".

   Ciekawym punktem spotkania była dyskusja sprowokowana próbą odpowiedzenia na pytanie: Kim byli oraz czym kierowali się sprawcy zbrodni popełnionych na Majdanku? Możliwość zapoznania się z losami ludzi żyjących w czasach okupacji niemieckiej było dobrą okazją do zastanowienia się nad potrzebą pielęgnowania u siebie właściwych  postaw obywatelskich. Duże zainteresowanie tematyką wśród kadry penitencjarnej oraz otwartość na podejmowanie wspólnych działań ze strony PMM sprzyja planowaniu kolejnych inicjatyw tego typu w przyszłości.

 

    tekst i zdjęcia : por. Beata Fronczek

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej