W dniu 3 października w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim odbyło się uroczyste podpisanie umowy z wykonawcą na „Budowę pawilonu mieszkalnego wraz z infrastrukturą” towarzyszącą

Dodatkowe 258 miejsc zakwaterowania.


Zakład Karny w Opolu Lubelskim podlega Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Lublinie. Jednostka jest zakładem typu zamkniętego dla mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy oraz młodocianych z dwoma wydzielonymi oddziałami dla tymczasowo aresztowanych. Aktualna pojemność jednostki wynosi 627 miejsc. Dzięki rozbudowie o kolejny pawilon penitencjarny, Zakład Karny w Opolu Lubelskim powiększy swoja pojemność o dodatkowe 258 zakwaterowania, co będzie skutkować wzrostem pojemności jednostki o  przeszło 40 %.

 

Pawilon mieszkalny wraz infrastrukturą towarzyszącą.

W ramach inwestycji oprócz trzykondygnacyjnego pawilonu mieszkalnego o łącznej powierzchni ok. 2 600 m2 wykonana zostanie dodatkowo również rozbudowa magazynu depozytowego, rozbudowa biura przepustek, budowa 10 pól spacerowych dla osadzonych, rozbudowa szatni dla funkcjonariuszy i pracowników tutejszej jednostki, budowa ogrodzenia wokół nowobudowanego pawilonu mieszkalnego, budowa ciągów komunikacyjnych oraz przebudowany zostanie zintegrowany system zarządzania jednostką wraz z kontrolą dostępu.

Program modernizacji Służby Więziennej w latach 2022-2025

Inwestycja będzie realizowane w ramach „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022-2025, a planowana kwota inwestycji wynosi blisko 38 mln zł. Wykonawcą inwestycji Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego POMET Wronki. Termin wykonania określony jest na dzień 30 września 2024r.

Realizacja inwestycji wpisuje się w działania Służby Więziennej polegające na pozyskaniu dodatkowych miejsc zakwaterowania osadzonych w jednostkach penitencjarnych, poprawę bezpieczeństwa oraz warunków pełnienia służby przez pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycił Minister Aktywów Państwowych Pan Jan Kanthak, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie ppłk Cyprian Bas, Burmistrz Miasta Opole Lubelskie Pan Sławomir Plis oraz Komendant Powiatowy Policji w Opolu Lubelskim nadkom. Leszek Wierzejski.

 

GALERIA z wydarzenia (kliknij)

opracowanie/zdjęcia: Zespół prasowy

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej