W Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim zakończył się kolejny świąteczny program resocjalizacji. Inicjatywy, w których biorą udział więźniowie, mają na celu wzbudzanie woli współdziałania w kształtowaniu społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności.

Wskazują na możliwość twórczego i ciekawego spędzania wolnego czasu. Pozwalają dostrzec płaszczyzny, o których nasi podopieczni nie wiedzieli lub o nich zapomnieli. Dzięki udziałowi w realizowanych formach zajęć, osadzeni mogą zapomnieć o trudnych doświadczeniach życiowych skupiając się na nadrzędnych wartościach, którymi jest niesienie pomocy potrzebującym.

            W ramach tego programu skazani własnoręcznie wykonali świąteczne choinki metodą decoupage. Przedmioty przekazane zostały do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. M. Grzegorzewskiej w Puławach. Dzięki sprzedaży choinek na kiermaszu świątecznym, pozyskane zostaną środki, które przeznaczone będą na potrzeby podopiecznych puławskiego ośrodka.

            Dobroczynne zwieńczenie przedsięwzięcia motywuje nas do podejmowania kolejnych działań na rzecz potrzebujących.

realizacja/zdjęcia: 

kpt. Ewa Jurak
por. Patrycja Kłudka
por. Joanna Orłowska-Cieszko

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej