Słuchacze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Opolu Lubelskim wzięli udział w V edycji ogólnopolskiej akcji Kartka dla Powstańca. BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz historii Polski XX wieku.

Akcja BohaterON – włącz historię! Kartka dla Powstańca w naszej placówce miała charakter wyjątkowy, ponieważ nasza szkoła jest zlokalizowana na terenie Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim. Słuchacze własnoręcznie wykonali kartki, napisali listy i wiersze do wybranego przez szkołę Powstańca Warszawskiego - tym razem była to Pani Janina Burza Pseudonim „Janka” urodzona w Kozienicach.

 

„Pani Janino…

Wierzę, że pamięć o czynach i poświęceniu Pani oraz pozostałych Powstańców będzie trwać w narodowej świadomości po czasu kres. Wiersz, który zamieściłem obok jest moim hołdem dla ludzi takich jak Pani. Ludzi niezwykłej odwagi i wielkiej wiary w wolną Polskę…”

„Choć tak niewiele wiosen ma każdy z tego grona

Najlepsze lata zabrał nieprzejednany los,

Pojawiła się nagle zimna, nieposkromiona,

Na dźwięk tego imienia niejeden zadrżał głos…”

Krystian- słuchacz CKU

 

„…Jest Pani moją cichą, aczkolwiek wielką bohaterką dzięki której o wiele bardziej rozumiem dziś sens słów: Bóg, Honor i Ojczyzna…”

„Kawiarenki, planty, uliczki i skwery

Zapomniane drogi zaklęte

Jak popioły w ogniu, tak ciała żołnierzy

Kamieniem węgielnym tej ziemi…”

Marek- słuchacz CKU

Organizator:

Dyrektor CKU-Aneta Klucznik i Edyta Kubiś- nauczyciel CKU.

Galeria Kartek

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej