W dniu 24 listopada 2023r. Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim – Pani mgr Aneta Klucznik wraz z nauczycielami mgr Agnieszką Nieoczym i mgr Bożeną Kowalską-Dudek złożyły wizytę w Gminnej Bibliotece i Domu Kultury w Karczmiskach.

Celem wizyty było przekazanie w celach charytatywnych  pelerynek ”Zwiadowców”, uszytych przez osadzonych-słuchaczy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zawodzie krawiec w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim. Spotkanie przygotowała  nauczyciel- bibliotekarz Bożena Kowalska-Dudek,  która zapoznała zebranych z życiorysem i twórczością Johna Flanagana, autora serii książek „Zwiadowcy” i „Drużyna”. Prezentując dostępne w bibliotece pozycje, zachęcała młodzież do wypożyczenia i przeczytania tych kultowych serii. Pani Dyrektor CKU przybliżyła zebranym na czym polega nauka i praca więźniów w Zakładzie Karnym, a pani Agnieszka nauczyciel zawodu krawiec opowiedziała jak Drużyna składająca się z 8 słuchaczy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego – krawiec,  przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu pt. "Zwiadowcy są światu potrzebni" i podjęła się zadania, którego celem było uszycie pelerynek z kapturami i przekazaniu wybranej placówce, do wykorzystania na zajęciach
z dziećmi i młodzieżą. Do przekazanych pelerynek zostały dołączone specjalne przypinki - symbol Zwiadowców.

opracowanie/zdjęcia : CKU

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej