Zakład Karny w Oleśnicy zorganizował szkolenie „Bezpieczni w służbie i w pracy” dotyczące problemu radzenia sobie z agresją werbalną i niewerbalną agresywnych petentów.

Zakład karny rozpoczął pierwszą edycję ogólnopolskiej kampanii społecznej „Bezpieczni w służbie i w pracy”. Do udziału w tej kampanii zostali zaproszeni pracownicy instytucji takich jak: Sąd Rejonowy w Oleśnicy, Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Centrum Kształcenia i Wychowania OHP oraz inne instytucje zarządzane przez Urząd Miasta oraz Starostwo Powiatowe w Oleśnicy.

Głównym celem kampanii prowadzonej przez Służbę Więzienną jest wyposażenie urzędników w podstawową wiedzę i umiejętności, które mogą pomóc im bezpieczniej wykonywać codzienne obowiązki w kontakcie z trudnym petentem.

Szkolenie składało się z dwóch modułów: moduł teoretyczny i moduł praktyczny. Moduł teoretyczny był prowadzony przez: funkcjonariusza - prawnika, który przybliżył zagadnienia prawne na temat szczególnej ochrony prawnej, jakiej podlegają funkcjonariusze publiczni z tytułu wykonywania swojego zawodu oraz psychologa, która prowadziła warsztaty zakresu umiejętności rozładowywania napięć i stresu wynikającego z kontaktu z agresywnym i roszczeniowym podopiecznym. Moduł praktyczny odnośnie zaprojektowania bezpiecznego miejsca pracy i poznania podstawowych technik obrony przed agresją petenta był prowadzony przez funkcjonariuszy Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej.  Podczas zajęć została przypomniana metodyka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przez st. chor. Wojciecha Dziubę.

Podkreślić należy, że wszyscy funkcjonariusze prowadzący zajęcia są praktykami. Na co dzień podnoszą swoje kwalifikacje aby jeszcze lepiej wypełniać zadania służbowe. Są to ludzie z ogromną pasją, potrafiący znaleźć czas, aby z ich doświadczenia mogli skorzystać inni.

Zdjęcia i tekst mjr Wioleta Balińska

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej