Dyrektor Zakładu Karnego w Oleśnicy natychmiast zareagował gdy Burmistrz Oleśnicy zgłosił potrzebę pomocy.

Udział skazanych w prostych pracach remontowych w związku z przygotowaniami do otwarcia w Oleśnicy Ogrzewalni dla osób bezdomnych i potrzebujących pomocy okazał się ważnym elementem tych działań.

Skazani przebywający w naszej jednostce w ramach programu resocjalizacyjnego p.n. RAZEM NA RZECZ INNYCH wraz z funkcjonariuszem opiekującym się grupą wzięli udział w pracach służących przygotowaniu pomieszczeń na potrzeby zimowej ogrzewalni dla bezdomnych. Wszystkie prace odbywały się w oleśnickiej siedzibie Polskiego Czerwonego Krzyża, który podjął się zadania prowadzenia tego jakże potrzebnego miejsca.

Aktywizacja skazanych w społeczeństwie lokalnym ma szeroki wymiar.  Spontaniczna pomoc przynosi korzyści zarówno osobom bezdomnym, jak i samym osadzonym, którzy w ten sposób pokazują że potrafią być przydatni; odpowiadają na prośbę innych w sposób aktywny. Tym samym wyzwalają w sobie takie cechy jak uczynności, życzliwość, empatia.

Foto mł. chor. Mariusz Sosiński

Tekst mjr Wioleta Balińska

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej