23 listopada br. w Zakładzie Karnym w Nysie odbyło się uroczyste podsumowanie programu korekcyjno-edukacyjnego dla skazanych odbywających karę pozbawienia wolności za dokonanie przestępstwa przemocy w rodzinie.

Program obejmował 30 godzin indywiduwalnych rozmów z uczestnikami oraz 60 godzin zajęć warsztatowych. Kolejny już raz program został zrealizowany przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie. Prowadzącymi program były: Pani Małgorzata Michalska oraz Pani Katarzyna Kuliś.

Tekst i zdjęcie: mł. chor. Mateusz Mroczka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej