W dniach od 15 do 16 września 2023 roku odbyło się XX Międzynarodowe Seminarium Sztuk Walki

Głównym Organizatorem wydarzenia była Nyska Formacja Obronno – Taktyczna, natomiast współorganizatorami byli Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu płk Łukasz Górny, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, Stowarzyszenie Oficerów Więziennictwa, Urząd Miejski w Nysie, Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 10 w Nysie.

Nad koordynacją przebiegu imprezy czuwał wieloletni funkcjonariusz Zakładu Karnego w Nysie, prezes Nyskiej Formacji Obronno –Taktycznej - Cezary Pryga.

W trakcie seminarium Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu reprezentował płk Tomasz Pyra, Dyrektora Zakładu Karnego w Nysie

Przebieg seminarium.

Uroczyste rozpoczęcie XXII Międzynarodowego Seminarium Sztuk Walki odbyło się w kompleksie sportowym Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 w Nysie. Zaproszonych gości i uczestników przywitał w imieniu Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu płk Łukasza Górnego, Dyrektor Zakładu Karnego w Nysie płk Tomasz Pyra.

Uczestnikami Seminarium byli funkcjonariusze służby więziennej (OISW Opole, oraz jednostek z Poznana, Tarnowskich Gór, Kalisza, Sierakowa Śląskiego, Płocka) policji, straży miejskiej oraz służby celnej. Seminarium było otwarte dla społeczności lokalnej. Zajęcia prowadzili wykwalifikowani instruktorzy i trenerzy sztuk walk. Uczestnicy szkolili się z technik samoobrony, natomiast funkcjonariuszy służb mundurowych z zakresu technik interwencji. Celem Seminarium jest podnoszenie sprawności fizycznej i doskonalenie technik interwencji przez funkcjonariuszy niezbędnych w czasie wykonywania obowiązków służbowych

W piątek 15.09.2023r. zorganizowano zawody strzeleckie o Puchar Przewodniczącej Zarządu Okręgowego NSZZFiPW, które zdominowali funkcjonariusze Służby Więziennej. Zawody strzeleckie cieszyły się dużym zainteresowaniem, startowało 57 zawodników. Zwycięzcom zawodów Przewodnicząca ZO Pani Danuta Malkusz wręczyła puchary, medale i dyplomy. Odbył się również trójbój siłowy o puchar Przewodniczącego Zarządu Terenowego SOW. Statuetki i medale zwycięzcom wręczył Dyrektor Zakładu Karnego w Nysie płk Tomasz Pyra.

Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZFiPW Pan Czesław Tuła wręczył najmłodszym uczestnikom Seminarium upominki, które dzieci przyjęły z wielkim zadowoleniem.

Podsumowując seminarium, Dyrektor Zakładu Karnego w Nysie płk Tomasz Pyra, w imieniu swoim i Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej płk Łukasza Górnego podziękował wszystkim uczestnikom seminarium za zaangażowanie w udział oraz współorganizowanie tak wspaniałego międzykulturowego wydarzenia.

ppor. Paweł Maciuch, Cezary Pryga

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej