Kształtowanie postaw obywatelskich, przestrzeganie zasad zdrowej rywalizacji oraz rozwijanie własnych zainteresowań, to główne cele X edycji Tygodnia Kultury i Sportu, który odbył się w Zakładzie Karnym w Nysie.

Cykliczna impreza miała miejsce na przełomie czerwca i początku lipca br. Organizatorzy przygotowali i przeprowadzili szereg konkursów, pokazów i turniejów na terenie Zakładu Karnego w Nysie, w którym uczestniczyła grupa około 250 osadzonych.  Z tego też powodu była to impreza o charakterze masowym, czyli został osiągnięty cel, na którym najbardziej zależało pomysłodawcom wydarzenia.

W zorganizowanych w ramach Tygodnia Kultury i Sportu spotkaniach i turniejach sportowych, każdy osadzony mógł znaleźć coś dla siebie. Uprawiający sport mogli sprawdzić swoje siły w turniejach: tenisa stołowego oraz wieloboju sprawnościowym oraz biegu australijskim, kiedy to ostatni z biegaczy odpada z rywalizacji.

W oparciu o współpracę z  Powiatową Państwową Strażą Pożarną w Nysie, odbył się pokaz ratownictwa medycznego, którego celem było zapoznanie jak największej liczby skazanych z technikami udzielania pierwszej pomocy oraz właściwej postawy, w sytuacji kiedy jest się świadkiem nieszczęśliwego zdarzenia. Dodatkiem do spotkania była wizyta grupy wyznaczonych skazanych w siedzibie Straży Pożarnej, podczas której w ramach działań profilaktycznych obejrzeli filmy o charakterze prewencyjnym oraz zapoznali się ze sprzętem, którym dysponują strażacy i ich specyfiką ich służby.

W konkursie pn. "Jeden z dziesięciu" uczestnicy mieli możliwość wykazać się wiedzą ogólną. Główny nacisk położony został na znajomość historii Polski, a także wiedzę o wybitnych polskich poetach i artystach. W turnieju szachowym można było wykazać się umiejętnością strategicznego myślenia. Liczba osób uczestniczących w imprezach świadczy, że takie wydarzenia są potrzebne i przydatne w procesie resocjalizacji.

Tekst: mjr Henryk Hoc
Zdjęcia: por. Radosław Wierzbicki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej