Co prawda liturgiczny okres Bożego Narodzenia skończył się 7 stycznia w Niedzielę Chrztu Pańskiego, jednak tradycja Kościoła wydłuża nam ten czas do 2 lutego, czyli do Uroczystości Ofiarowania Pańskiego. Z tej okazji 22 stycznia br. w kaplicy Zakładu Karnego w Nysie pw. Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza odbyło się wspólne kolędowanie przy żłóbku.

Tą wspólną modlitwę kolędami poprowadziły siostry ze Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek w Nysie, które co miesiąc spotykają się z osadzonymi odbywającymi karę pozbawienia wolności, prowadząc spotkania modlitewne. Czynią to zgodnie z charyzmatem swojej założycielki bł. Marii Luizy Merkert zwanej „Nyską Samarytanką”, która całe swoje życie poświęciła pomocy najuboższym i potrzebującym. Czas Bożego Narodzenia był więc okazją do zorganizowania wspólnego kolędowania razem z Siostrami Elżbietankami. Słowo wprowadzające wygłosił ksiądz Lotar Rostek – kapelan Zakładu Karnego Nysie.

Tekst: ks. Lotar Rostek
Zdjęcia: mjr Arkadiusz Hoc

Film - Z duchowym przesłaniem - dostępny w załączniku poniżej

slajd_z duchowym przesłaniem.jpg

Rozmiar: 75.8 MB

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej