Zastępca dyrektora Zakładu Karnego w Nysie mjr Arkadiusz Komar złożył wiązankę kwiatów pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego.

W ten sposób uczczono w 101 rocznicę Bitwy Warszawskiej, w której to na przedpolach naszej stolicy świeżo odrodzone Państwo Polskie odparło bolszewicką nawałę. Na pamiątkę tego wielkiego czynu polskiego oręża 15 sierpnia obchodzimy Święto Wojska Polskiego.

Choć Bitwa Warszawska była kluczowa dla zatrzymania bolszewickiej ofensywy, nie weszła ona do powszechnej świadomości społeczeństw Zachodniej Europy. Nawet w Wielkiej Brytanii, choć to brytyjski polityk i dyplomata Edgar Vincent, wicehrabia D’Abernon, uznał ją za 18. decydującą bitwę w dziejach świata. Wyjaśnia to fakt, że zagrożenie bolszewickie tak, jak nagle w lipcu-sierpniu 1920 r. zaistniało, tak równie szybko zostało przez Józefa Piłsudskiego zatrzymane, więc poza niektórymi mężami stanu mało kto zdążył sobie zdać sprawę z możliwych konsekwencji. W efekcie nigdy to wydarzenie właściwie nie zakorzeniło się w świadomości opinii publicznej na Zachodzie.

Tekst i zdjęcia: mjr Henryk Hoc

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej