W ramach współpracy polsko – węgierskiej w Nysie 14 października br. odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika gen. György Klapka. Służę Więzienną reprezentowali: w imieniu Dyrektora Okręgowego w Opolu płk. Artura Koczerby – specjalista mjr Przemysław Skórzewski oraz Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Nysie kpt. Sebastian Jankowicz.

Wydarzenie uświetnił poczet sztandarowy nyskiej jednostki w składzie: mjr Arkadiusz Komar (dowódca sztandaru), mł. chor. Łukasz Kamiński (sztandarowy), sierż. sztab. Marcin Zaryczański (asysta).

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Ambasady Węgier, Wojewoda Opolski Sławomir Kłosowski oraz burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz.

Generał György Klapka był jednym z dowódców powstania węgierskiego (1848-1849), w trakcie którego walczyli także Polacy:  Józef Bem, Henryk Dembiński i Józef Wysocki jako dowódca Legionu Polskiego. W trakcie Powstania Styczniowego w 1863 r., gen. Klapka jako reprezentant Węgierskiego Komitetu Narodowego w Paryżu, podpisał z Polskim Rządem Narodowym reprezentowanym przez Józefa Ordęgę, tajny traktat o współpracy polsko – węgierskiej w walce o niepodległość. W trakcie wojny prusko – austriackiej z 1866 roku stanął na czele sformowanego w Nysie Legionu Węgierskiego. Także obecność generała Klapka w Nysie nie jest przypadkowa. Pomnik znajduje się w centralnym miejscu na skwerze na rogu ulic Wyspiańskiego i Mostowej w Nysie, a sam plac zyskał nazwę gen. György Klapka i Legionu Węgierskiego. Fundatorem rzeźby jest Rząd Węgier.

Tekst: mjr Henryk Hoc
Zdjęcia: chor. Mateusz Mroczka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej