19 listopada br. z udziałem pocztu sztandarowego w Zakładzie Karnym w Nysie z okazji Narodowego Święta Niepodległości odbyła się odprawa służbowa związana z nadaniem odznaczeń resortowych i awansów na stopniu, w której uczestniczył Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu płk Leszek Czereba.

Odzyskanie niepodległości przez Polskę jest jednym z najważniejszych świąt w historii naszej Ojczyzny i  jest okazją do nadania odznaczeń i wręczenia awansów i wyróżnień dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

W odprawie uczestniczyli: Starosta Powiatu Nyskiego Andrzej Kruczkiewicz oraz Sekretarz Miasta Piotr Bobak. Wśród zaproszonych gości zaleźli się: wiceprezes Sądu Rejonowego w Nysie Mariusz Ulman, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nysie nadkom. Janusz Marmul, p.o. Komendanta Państwowej Straży Pożarnej bryg. Paweł Gotkowski, Kierownik Oddziału Służby Celno-Skarbowej nadkom. Piotr Kraczmar. Ponadto wśród zaproszonych gości byli także: emerytowany dyrektor, który kierował nyską jednostką: płk w st. spocz. Mirosław Rasławski,  prezes Koła Emerytów i Rencistów st. chor. w st. spocz. Witold Gonerski, Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego działającego przy nyskiej jednostce mgr Tomasz Syposz, kierownik Wydziału  POMET Wronki Ryszard Siwczak. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa  reprezentował Przewodniczący Zarządu Terenowego mł. chor. Paweł Maciuch. Stowarzyszenie Oficerów Więziennictwa reprezentował Przewodniczący Koła kpt. Sebastian Jankowicz.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego, głos zabrał dyrektor Zakładu Karnego w Nysie płk Mirosław Ligęza. Następnie por. Radosław Wierzbicki przedstawił krótki rys historyczny wprowadzający zebranych w minioną epokę.

Prowadząca odprawę kierownik działu kadr mjr Bernadeta Warzycha-Zając odczytała zarządzenie Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, który nadał 5 funkcjonariuszom odznakę „Za zasługi w pracy penitencjarnej”, ponadto podpisał 4 akty mianowania na wyższe stopnie oficerskie. Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński rozkazem personalnym mianował na wyższe stopnie służbowe 8 funkcjonariuszy w korpusie chorążych, natomiast Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej płk Leszek Czereba rozkazem personalnym 34 podoficerom nadał wyższe stopnie służbowe. 2 pracowników otrzymało odznakę "100 lecie polskiego więziennictwa”. Doceniając zaangażowanie i profesjonalizm załogi w pełnieniu obowiązków służbowych, dyrektor płk Mirosław Ligęza wyróżnił 45 funkcjonariuszy pełniących służbę w Zakładzie Karnym w Nysie i Oddziale Zewnętrznym w Prudniku. W imieniu awansowanych, odznaczonych i wyróżnionych głos zabrała główna księgowa mjr Renata Lakner.

Płk Leszek Czereba podziękował funkcjonariuszom i pracownikom Zakładu Karnego w Nysie za właściwe pełnienie obowiązków służbowych. Zaznaczył, że jest to pierwsza odprawa po połączeniu dwóch jednostek. Po wyprowadzeniu sztandaru, odprawę zakończono.

Tekst: mjr Henryk Hoc
Zdjęcia: mł. chor. Mateusz Mroczka

Galeria zdjęć

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej