101 lat temu Polska odzyskała niepodległość. To wyjątkowy data dla naszej Ojczyzny. Po ponad 123 latach zaborów Polska powróciła na mapę Europy.

W Nysie obchody rocznicowe rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ojczyzny, odprawioną w Bazylice Mniejszej z udziałem: posłów na Sejm RP, władz samorządowych, służb mundurowych, związków, stowarzyszeń, kombatantów, szkół oraz pocztów sztandarowych, m.in. służb mundurowych. Służbę Więzienną reprezentował Dyrektor Zakładu Karnego w Nysie płk Mirosław Ligęza.

Dowódcą pocztu sztandarowego Zakładu Karnego w Nysie był kpt. Arkadiusz Komar, sztandarowym był mł. chor. Łukasz Kamiński, zaś asystę pocztu stanowił sierż. Marcin Zaryczański.

Po zakończonych uroczystościach kościelnych, uczestnicy przeszli pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie po odśpiewaniu hymnu państwowego, delegacja władz miasta złożyła wiązankę kwiatów i zapaliła znicz, upamiętniając wielkiego bohatera. Następnie uczestnicy przy akompaniamencie Nyskiej Orkiestry Dętej zwartą kolumną przemaszerowali pod Pomnik Patriotom Polskim. Mieszkańcy Nysy nie zawiedli, licznie grupując się pod pomnikiem. Po odśpiewaniu drugi już raz hymnu państwowego, okolicznościowe przemówienie wygłosił Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Nakonieczny.

W części artystycznej wystąpił chór „Hosanna” pod kierownictwem Mariusza Drożdżala. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego recytowali  patriotyczne wiersze oraz odbył się minirecital Tomasza Wojdyło, studenta kierunku Jazzu i Muzyki Estradowej. Dla licznie zgromadzonych mieszkańców Nysy żołnierze grupy rekonstrukcyjnej Legii Polsko-Włoskiej w Nysie oddali salwę honorową z karabinów i dział.

W czasie uroczystości wieńce złożyło kilkadziesiąt delegacji, m.in. poseł RP oraz delegacje reprezentujących parlamentarzystów, władze samorządowe, przedstawiciele partii politycznych, stowarzyszeń, związków oraz młodzież z okolicznych szkół. Służby mundurowe reprezentowali: Dyrektor Zakładu Karnego w Nysie płk Mirosław Ligęza, w asyście Komendanta Powiatowego Policji w Nysie mł. insp. Edwarda Flagi, pełniącego obowiązki Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nysie bryg. Pawła Gotkowskiego oraz Kierownika Oddziału Celnego w Nysie nadkom. Piotra Kraczmara.

W uroczystościach rocznicowych uczestniczyła także wraz wychowawcami grupa osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności, na co dzień wykonujących za murami więzienia rozmaite prace na rzecz społeczności lokalnej. Udział w tego typu przedsięwzięciach ma  na celu wzbudzanie w skazanych pozytywnych postaw patriotycznych oraz szerzenie edukacji historycznej.
 Na zakończenie, przy akompaniamencie nyskiej orkiestry dętej odśpiewano Rotę. Po wyprowadzeniu sztandarów uroczystości zakończono.

Tekst i zdjęcia: mjr Henryk Hoc

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej