W Centrum Kształcenia Ustawicznego działającego przy Zakładzie Karnym w  Nysie z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się uroczysta odprawa z udziałem Dyrektora Zakładu Karnego w Nysie ppłk. Tomasza Pyry oraz reprezentującego Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu, specjalisty kpt. Tomasza Iwaniuka.

Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego mgr Tomasz Szyposz odczytał list Ministra Edukacji Narodowej Przemysława Czarnka.

(...) z okazji Dnia Edukacji Narodowej przekazuję wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pedagogom i pracownikom oświaty wyrazy najwyższego uznania i szacunku. Każdego dnia pomagają Państwo zdobywać uczniom nową wiedzę, inspirują ich do rozwijania pasji i talentów.(….) Serdecznie za to dziękuję!

- napisał w liście minister.

Do życzeń dołączył się także Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacka Kitlińskiego, w skierowanym liście do pedagogów napisał:

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty serdeczne podziękowania za trud wkładany w tę niełatwą pracę. Dziękuję za oddanie dla słuchaczy, okazywane wsparcie oraz ogromy wysiłek poświęcony w kształtowaniu trudnych charakterów.  

Kpt. Tomasz Iwaniuk, odczytał  list Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu płk. Artura Koczerby.

Przekazanie swojej wiedzy i doświadczenia podopiecznym Centrum, Kształcenia Ustawicznego, które funkcjonuje przy Zakładzie Karnym w Nysie wymaga od pracującej tu kadry pedagogicznej, szczególnego zaangażowania oraz umiejętności  stosowania właściwych rozwiązań edukacyjnych i penitencjarnych.

– napisał w liście dyrektor.

W czasie wystąpienia ppłk Tomasz Pyra przekazał życzenia całemu gronu pedagogicznemu. Podkreślił dobrą współpracę kadry nauczycielskiej z penitencjarną. Zwrócił uwagę na niełatwą misję, jaką jest praca nauczyciela oraz jest wielką pomoc w procesie resocjalizacji, zwłaszcza w tych trudnych czasach walki z pandemią koronawirusa.

Pierwszy Dzień Nauczyciela, mimo że oficjalnie ustanowiono nazewnictwo tego święta jako Dzień Edukacji Narodowej  odbył się 20 listopada 1982 roku. Jednak  w powszechnym obiegu używamy właśnie pojęcia Dzień Nauczyciela.

Tekst i zdjęcia: mjr Henryk Hoc

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej