Nyska jednostka jest jedyną na Opolszczyźnie, gdzie działa Centrum Kształcenia Ustawicznego. Służba Więzienna kształci w nim osoby pozbawione wolności.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w placówce odbyła się uroczysta narada z udziałem przedstawicieli kadry kierowniczej jednostki oraz pedagogów. Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego mgr Tomasz Szyposz odczytał list od Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Kitlińskiego skierowany do pedagogów. Do życzeń dołączył się także dyrektor Zakładu Karnego w Nysie płk Mirosław Ligęza, który wręczył dyrektorowi szkoły list gratulacyjny.

W czasie wystąpienia dyrektor Zakładu Karnego w Nysie przekazał życzenia całemu gronu pedagogicznemu. Podkreślił dobrą współpracę kadry nauczycielskiej z penitencjarną. Zwrócił uwagę na niełatwą misję, jaką jest praca nauczyciela oraz jest wielką pomoc w procesie resocjalizacji.Dyrektor szkoły podziękował wszystkim nauczycielom i funkcjonariuszom za trud włożony w kształcenie osadzonych.

Tekst i zdjęcia: mjr Henryk Hoc

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej