Dzięki wspólnej inicjatywie kierownictwa Zakładu Karnego w Nysie, załogi oraz Zarządu Terenowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa została doposażona siłownia, mająca na celu poprawę kondycji fizycznej załogi.

3 września br. Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZFiPW w Nysie mł. chor. Paweł Maciuch przekazał Dyrektorowi Zakładu Karnego w Nysie ppłk. Tomaszowi Pyrze doposażenie siłowni, które zostało zakupione przez Zarząd Główny NSZZFiPW  ze środków PZU przeznaczonych na prewencję. Pomieszczenie zostało gruntownie odremontowane z przeznaczeniem do użytku wyłącznie przez funkcjonariuszy, pracowników i ich rodziny.

Tekst: mł. chor. Paweł Maciuch
Zdjęcia: por. Grzegorz Małachowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej