Kształcenie osadzonych w nyskim zakładzie karnym ma bardzo długą tradycję. Obecnie jest to jedyna jednostka w okręgu opolskim, która posiada szkołę. Oferuje skazanym naukę praktycznego zawodu oraz możliwość zadania matury.

W roku szkolnym 2017/2018 w Centrum Kształcenia Ustawicznego działającego przy Zakładzie Karnym w Nysie naukę rozpoczęło 166 słuchaczy w 8 oddziałach szkolnych. Uczniowie liceum ogólnokształcącego oraz kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zawodach ślusarza oraz  mechanika monter maszyn i urządzeń już na stałe zagościli w murach nyskiej jednostki. Nowością jest operator obrabiarek skrawających (tokarz, frezer CNC).

W uroczystej inauguracji roku szkolnego uczestniczył Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Nysie ppłk Jan Pietrzyk, który wraz z Dyrektorem Szkoły Tomaszem Syposz wygłosili okoliczne mowy do zebranych słuchaczy. Także kierownicy działu penitencjarnego i ochrony zwrócili się do zebranych uczniów.

Organizacja toku zajęć szkolnych jest dostosowana do porządku dnia wewnętrznego zakładu, z tego powodu kształcenie odbywa się w systemie dwuzmianowym. Taka forma kształcenia osadzonych daje możliwość jednoczesnego kształcenia się oraz podjęcia pracy.

Kadrę pedagogiczną stanowi 14 nauczycieli oraz sekretarz szkoły. Organem prowadzącym szkołę jest Biuro Penitencjarne Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie, zaś pod kątem organizowania i przeprowadzania egzaminów państwowych, takich jak matura czy egzamin zawodowy podlega pod Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu.

Niewątpliwie ogromny sukcesem Centrum Kształcenia Ustawicznego jest wyposażenie i uruchomienie nowego kierunku kształcenia, jakim jest operator obrabiarek skrawających, który wynika z dużego zapotrzebowania w pracowników z takim wykształceniem na otwartym rynku pracy. Kolejnym celem jest uruchomienie od lutego 2018 roku szkoły policealnej o kierunku technik informatyk, zasadności takiego profilu kształcenia w obecnych czasach chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć.

Kształcenie osób pozbawionych wolności w szczególności kładzie nacisk na kształcenie zawodowe, które w znaczący sposób ma pomóc w powrocie do społeczeństwa. Dlatego też funkcjonowanie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Nysie należy rozpatrywać jako jeden z integralnych składników procesu resocjalizacji. Szkoła została powołana w celu przygotowania skazanych do życia zgodnie z normami etycznymi i moralnymi obowiązującymi w społeczeństwie.  Zdobycie wykształcenia, zawodu, podniesienie kwalifikacji daje absolwentom możliwość podjęcia pracy lub dalszego kształcenia.

Tekst i zdjęcie: mjr Henryk Hoc

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej