Z dniem 1 września br. również skazani rozpoczęli naukę. W Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Nysie, który ma jedyną więzienną szkołę w okręgu opolskim, w 8 oddziałach szkolnych naukę zaczęło 171 słuchaczy.

Z uwagi na epidemię w poprzednim roku szkolnym skazani odbywali naukę w sposób zdalny. Wiedzę z danego przedmiotu uzyskiwali przede wszystkim z materiałów przygotowywanych przez nauczycieli oraz z podręczników. Teorii uczyli się w celach mieszkalnych. Z początkiem września br. sytuacja zmieniła się. Obecnie, z zachowaniem reżimu sanitarnego, rozpoczęli naukę w klasach.


Zasady nauczania przedstawili wczoraj słuchaczom dyrektorzy nyskiego więzienia, kadra penitencjarna oraz kierownictwo i nauczyciele placówki. Największym zainteresowaniem wśród więźniów cieszy się kwalifikacyjny kurs zawodowy - operator obrabiarek skrawających. Na dwa oddziały szkolne z liczbą 80 miejsc było 160 chętnych do nauki. Należy podkreślić, że skazani kończący szkołę otrzymują świadectwa takie same, jak ma to miejsce w warunkach wolnościowych. Na dokumencie nie ma żadnej informacji, że kurs lub szkoła zostały ukończone w więzieniu.

Nauczanie w szkole odbywa się zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego. Wszyscy nauczyciele i pracownicy Centrum Kształcenia Ustawicznego przebywają w maseczkach zasłaniających usta i nos. Wszyscy słuchacze wchodząc na teren szkoły dezynfekują ręce. Przed wejściem do placówki jest także mierzona temperatura ciała. Od 1 września br. w 8 oddziałach szkolnych naukę rozpoczęło 171 słuchaczy. 2 oddziały operatora obrabiarek skrawających oraz oddział mechanik monter maszyn i urządzeń to nowe oddziały. Więźniowie uczą się także w liceum ogólnokształcącym, które kończy się egzaminem maturalnym.

Tekst i zdjęcia: mjr Henryk Hoc

Video

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej