W obecności Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu płk. Artura Koczerby oraz nowopowołanego Dyrektora Zakładu Karnego w Nysie ppłk. Tomasza Pyry w dniu 16.03.2021 roku odbyła się roczna odprawa.

Z zachowaniem reżimu sanitarnego kierownicy poszczególnych pionów służby podsumowali ubiegły rok pracy, skupiając się na osiągnięciach, ale również na trudnościach. W czasie wystąpień kierownicy przedstawili także plany i zamierzenia na rok 2021. Kierownicy podkreślali, że w czasie trwającej  pandemii koronawirusa funkcjonariusze musieli zmierzyć się z całkiem nowymi problemami. Dzięki wysiłkom oraz odpowiedzialności funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej wdrożono szereg procedur, w wyniku których jednostka mogła funkcjonować mimo kolejnych etapów zamykania gospodarki. Dzięki odpowiedzialności tutejszej załogi jednostka mogła funkcjonować prawidłowo.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu płk Artur Koczerba podziękował zebranym za profesjonalizm i duże zaangażowanie w prowadzonych działaniach, które pozwoliły utrzymać wysoki poziom funkcjonowania jednostki. Rok 2020 był wyjątkowy i wymagający, ale dzięki należytej współpracy zostały osiągnięte wyznaczone cele.
    
Tekst i zdjęcia: mjr Henryk Hoc

Galeria zdjęć

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej