W dniu 18 marca 2022 roku funkcjonariusze Zakładu Karnego w Nysie oraz Oddziału Zewnętrznego w Prudniku odwiedzili jedną z prudnickich szkół Średnich.

Na zaproszenie Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku gościli na dniach otwartych szkoły. Podczas prezentacji przybliżyli przyszłym absolwentom szkół średnich proces przyjęcia do Służby Więziennej oraz do Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Rozdano ulotki i broszury informujące o możliwości kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Następnie przybliżono codzienną służbę funkcjonariuszy i pracowników cywilnych w poszczególnych pionach i działach naszej formacji tj. ochrony, penitencjarnym, ewidencji, finansów, kwatermistrzowskim oraz kadrowym.

Tekst i zdjęcia: chor. Mroczka Mateusz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej