Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński z dniem 16 marca 2021 r. powołał ppłk. Tomasza Pyrę na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Nysie.

Decyzja została podjęta na wniosek Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu płk. Artura Koczerby. Dzisiaj w Zakładzie Karnym w Nysie obyła się uroczysta odprawa, podczas której powitano nowego dyrektora jednostki. Ppłk Tomasz Pyra dotychczas pełnił funkcję Dyrektora Aresztu Śledczego w Opolu.

Ppłk Tomasz Pyra wstąpił do Służby Więziennej w sierpniu 1998 r. rozpoczynając służbę na stanowisku mł. wychowawcy działu penitencjarnego w Areszcie Śledczym w Prudniku. W lutym 2005 roku został kierownikiem działu penitencjarnego. Od 1 listopada 2009 roku objął stanowisko zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Nysie. Następnie 1 września 2016 roku został powołany na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Głubczycach, a od 13 maja 2019 roku powierzono mu zarządzanie Aresztem Śledczym w Opolu.

Ppłk Tomasz Pyra w 1995 roku ukończył studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Natomiast w roku 2012 ukończył studia podyplomowe na kierunku prawo karne wykonawcze na Uniwersytecie Wrocławskim.

Tekst: kpt. Katarzyna Idziorek
Zdjęcia: mjr Henryk Hoc

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej